Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 19 maj 2022 kl. 18.30 Barren


 

Styrelsen välkomnar föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Datum: torsdag 18/5 2022 
Tid: 18.30
Plats: Barren, Patronvägen 5, 13974 Djurhamn

Årsmöteshandlingar publiceras efter hand och vi ber er (om ni känner att ni behöver) att skriva ut dessa själva.

varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Djurö skyttesportförening avger följande verksamhetsberättelse

Styrelsens sammansättning har varit:
Ordförande             Marcus Åberg
V. ordf.                   Algot Rickman
Kassör                    Mikael Theorin
Sekreterare            Tommy Åberg
V. sekr.                   Jonas Lindstrand 

Revisor                   Lars Pettersson
Revisorssuppleant  Daniel Hennoks

 

Sektionsledningar:
Bågskyttesektionen
Erik Ohlsson (ordf.) Algot Rickman, Bo Lindberg & Mikael Tötterman
Ungdomssektionen
Isak Thor (ordf.) & Ellen Ohlsson
Krutsektionen
Håkan Sköld (ordf.) & Marcus Åberg
Luftvapensektionen
Per Andersson (ordf.) Tommy Åberg & Robin Norrgård

Antal medlemmar under året: ca. 75.

Ekonomi redovisas separat

Årsmötet hölls 18 novemberg med 12 röstberättigade medlemmar.
Årets skytt tilldelades Jonas Lindstrand
Årets ungdomsskytt tilldelades Frank Borg

Årets externa insatts tilldelades Yuejong Bang
Sedan årsmötet har 2 protokollförda styrelsemöten hållits, konstituerande möte inkluderat.

 

Styrelsen fick till uppgift att inleda diskussioner med Djurö-Vindö IF om ett sammangående och 1 formellt möte har hållits i frågan och Djurö-Vindö IF har fattat beslut om ett upptagande av skytteverksamheten i föreningen.

Dagordning

Skyttepaviljongen ”Barren” 2022-05-19

 

 

 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 personer att jämte ordförande justera dagens protokoll tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fråga om mötet blivit i laga ordning sammankallat
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar
 12. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 13. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 -
 14. Propositioner/Motioner:
  Styrelsen önskar att årsmötet fattar beslut om att från årsskiftet 2022-2023 ingår skytteverksamheten i Djurö-Vindö IF.
  Verksamheten kommer då ingå som sektion i Djurö-Vindö IF med 1 sektionsordförande/representant i dess styrelse. Samtidigt fattas beslut om avvecklande av Djurö skyttesportförening som juridisk person och att föreningens tillgångar vid årsskiftet överflyttas till Djurö-Vindö IF.
  Ett uppföljande beslut krävs på ett extra årsmöte om 6 månader.
 15. Val för ett år av: ORDFÖRANDE i föreningen och dess styrelse
 16. Val för två år av: 2 STYRELSELEDAMÖTER
 17. Val av ombud till SDF-möten - Sektionsordföranden
 18. Val för ett år av: 1 REVISORER
 19. Val för ett år av: 1 REVISORSSUPPLEANTER
 20. Val för ett år av: SEKTIONSLEDARE i Ungdomssektionen varav 1 ordförande.
 21. Val för ett år av: SEKTIONSLEDARE i Krutsektionen varav 1 ordförande.
 22. Val för ett år av: SEKTIONSLEDARE i Bågskyttesektionen varav 1 ordförande
 23. Val för ett år av: SEKTIONSLEDARE i Luftvapensektionen varav 1 ordförande
 24. Val för ett år av: LEDAMÖTER i valberedningen varav 1 ordförande.
 25. Övriga frågor
 26. Utdelning av KM-medaljer och skyttemärken.
 27. Utdelning av MARCUS VANDRINGSPRIS till ÅRETS UNGDOM 2021
 28. Utdelning av THEORINS VANDRINGSPRIS till ÅRETS SKYTT 2021
 29. Utdelning av vandringspriset för ÅRETS EXTERNA INSATS
 30. Mötets avslutande
Uppdaterad: 25 APR 2017 18:53 Skribent: Marcus Åberg

 

Föreningens sponsorer:  

Banner för SVEA 140x140

 rotgruppen_ab_logo

 

ica djurö

värmdö_gummi

Ica Stavsnäs

a green  

VindöByggvaror16

 

Alla köp som vi gör genom sponsorhuset genererar pengar till föreningen.

 

 

Postadress:
Djurö SSF - Skyttesport
Tommy Åberg, Sollenkrokavägen 228
13974 Djurhamn

Besöksadress:
Fyrhuset-Stavsnäs bygdegård, Gammelbodavägen 1
13971 Stavsnäs

Kontakt:
Tel: 0857167504
E-post: This is a mailto link

Se all info